Afasie

Afasie is een taalstoornis wat kan gebeuren bij een hersenbeschadiging, mensen met afasie kunnen zich vaak niet meer goed, of soms helemaal, niet meer uitdrukken, ze weten wat ze willen zeggen, maar kunnen het niet meer.

Ik kan me gelukkig nog goed uitspreken, en ik kan mijn afasie goed verbergen maar omdat ik in mijn hersens meer moeite heb om de woorden te vinden, kost dit me altijd veel energie.

Een ander onderdeel van afasie is lezen, dit kost mij zo veel moeite dat ik bijna altijd voorleessoftware nodig heb. Op SMS-niveau kan ik nog wel wel tekst ontcijferen, maar ook dat kost mij veel moeite. Ondertiteling is in elk geval niet meer aan mij besteed.

Als ik die voorleessoftware niet zou hebben, zou ik helemaal verloren zijn in de maatschappij.